Om Svenska Ridtravarförbundet

Svenska Ridtravarförbundet finns till för dig som har en varm- eller kallblodig travare som ridhäst. Förbundet bildades 2003 och hette då Svenska Ridtravarföreningen. Från och med 2008 har vi möjliggjort anslutning av lokala klubbar och bytte då namn till Svenska Ridtravarförbundet.

Förbundet är i dagsläget fristående från centralförbund (dvs trav- och ridsportförbund) och vi är idag omkring 700 medlemmar runt om i landet! Vi har distriktsklubbar i Västra Götaland, Sörmland, Västmanland, Mittsvenska (Sundsvall) och Östergötland.

Syfte och mål
Syftet med förbundet är att skapa förutsättningar för en alternativ karriär för travhästen vid sidan av travbanan. Vi tror att sådana möjligheter på sikt kommer att höja travarens status som ridhäst och ge den utökade möjligheter till ett långt och bra hästliv.

Travhästen
Travaren är en mångsidig, lättlärd och träningsvillig häst som lämpar sig väl till de flesta riddiscipliner, men, som liksom alla hästraser behöver utbildning och träning som är anpassad för dess individuella behov.

Ett identifierat problemområde här är bland annat att inte alla utbildade ridinstruktörer är villiga att ta sig an travare och deras ryttare som elever. Genom information och utbildningar hoppas förbundet kunna ändra på dessa attityder och tillgängliggöra bra instruktörshjälp i hela landet.

Hur vi jobbar
Allt arbete i föreningen sker ideellt med stöd från våra medlemmar. Under 2006, 2007 och 2008 har föreningen mottagit ett välkommet tillskott om 50.000 kr per år till föreningskassan från Svenska Travsportens Centralförbund. Bidraget har möjliggjort produktion av medlemstidning och inköp av administrationsverktyg som stämplar, kuvert och annat. Men självklart är det inte mycket pengar sett till de hästar som förbundet genom sina medlemmar representerar (drygt 1000 hästar) - och alla bidrag till förbundets verksamhet välkomnas självklart!

Vill du donera pengar till förbundets verksamhet kontaktar du någon i styrelsen eller mailar info@ridtravare.com


Att bli medlem
Medlem i föreningen blir du genom att betala in medlemsavgiften (150 kr/person från och med 1 januari 2009, 175 kr from 1 januari 2010) på vårt postgirokonto 1148835-0.

Ange: förnamn, efternamn, postadress, födelseår (ej hela personnumret), epostadress, telefonnummer. Du som betalar över Internet måste skicka ett mail till info@ridtravare.com med dina personuppgifter!

Även företag och föreningar kan bli medlemmar.

Som medlem bidrar du till att stödja föreningens arbete för travaren som ridhäst. En sådan aktivitet är denna hemsida.

Du får medlemstidning två gånger om året, medlemskort och nyhetsbrev några gånger om året samt (förstås) rabatt på föreningens evenemang. Du har också möjlighet att själv engagera dig genom att arrangera lokala event för ridtravare på din hemort!

Vill du komma i kontakt med oss, når du någon i styrelsen här:
Epost: info@ridtravare.com

Konstruktion och idéspruta websida:
Martin Strandberg, Arvika Webblogik